Belangrijke adressen en telefoonnummers

Stadsdeel de Baarsjes
Baarsjesweg 224
Postbus 9410
1006 AK Amsterdam
Telefoon: 589 24 11
Fax: 616 81 46
stadsdeel@baarsjes.amsterdam.nl
http://www.baarsjes.amsterdam.nl

Bouw- en Woningtoezicht.
Voor klachten over uw woning of informatie over vergunningen voor bouw, verbouw, sloop en splitsing.
Inloop- en telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. van 8.30-10 uur. Inzien van het archief op ma. t/m do. van 8.30-10 uur.

Buitendienst stadsdeelwerken
Voor vragen over huis-, grof- en zwerfvuil, chemisch afval, asbest, GFT, bestrating en groen.
Ma. t/m vr. 7.00-16.00 uur.

Burgerzaken/Bevolkingsregister
Open ma. do. en vr. van 8.30-15.00 uur. Di. 13.00-19.00 uur (na 16.00 uur niet voor aangifte) Wo. van 8.30-16.00 uur.

Dagelijks bestuur
Voor het spreken van de stadsdeelvoorzitter of portefeuillehouders. Spreekuur op afspraak

Leerplichtzaken
Spreekuur: di. van 9.30-12.30 uur
Op afspraak van ma. t/m do.

Marktzaken/straathandel
Ma. van 9-16 uur, vr en za 9-14.30 uur.
Vespuccimarkt vr. en za. van 9-17 uur.

Milieupolitie
Voor vragen of meldingen over de verwijdering van fietswrakken, verkeerd aangeboden huis-, grof- en bedrijfsvuil, afvalstoffenheffing, milieuregels, uitstal- en terrasvergunningen, bootwrakken en staanplaatsen buiten de marketen. Spreekuur: ma. t/m vr. 12-13 uur.
Object-, opbreek- en uitstalvergunningen
Vaste/tijdelijke staanplaatsvergunning (buiten de dagmarkt om).
Informatie en aanvraag op ma. en do. 9-11 uur.

Parkeerkaarten voor invaliden
Spreekuur: di. 9.30-12.30 uur.

Buurtbemiddeling De Baarsjes
Buurtbemiddelaars bieden gratis hulp aan bewoners van de betreffende buurt om te bemiddelen bij burenconflicten. Tel. 06-43 41 22 44.

Formulierenbrigade
Voor gratis hulp bij het invullen van formulieren kunt u een afspraak maken, tel. 561 10 76. De medewerkers werken op het Marktplein West, Het Raster, de Hudsonhof en de Tagerijn.
Marktplein, Jan van Galenstraat 323, tel. 346 57 63. 9.30-10 uur inloop, 's middags volgens afspraak.
Het Raster, Baarsjesweg 301, tel. 607 75 66 of 607 75 55. Afspraak.
Hudsonhof, Hudsonstraat 155-181, Turks inloop: ma. 10-12u. Marokkaans inloop: wo. 10-12u.
De Tagerijn, Balboastraat 18, tel. 616 24 96. Ma-middag en do-morgen volgens afspraak.

Wijksteunpunt Wonen West
1e Helmersstraat 106D
Advies of woningopname op afspraak. Tel. 618 24 44.
http://www.wswonen/nl/west.

Meldpunt Zorg & Overlast
Voor informatie en bemiddeling bij burenoverlast, meldpunt bij zorgen over het welzijn van uw buren.
Mercatorplein 49, tel. 589 19 79
Open op werkdagen 10-16 uur.

Politiebureau
Surinameplein 118, tel. 0900-8844 (lokaal tarief)
Alarmnummer tel. 112
Opbouwwerk (Stichting Dock)
Postjesbuurt: 489 46 80/06-289 03 913
Mercator- en Admiralenbuurt: 489 66 11/06-180 44 425
Chassé en Does-,Tromp- en Geuzenbuurt: 689 38 88/06-187 80 270

Parkeervergunningen, naheffingsaanslagen
Parkeer Combinatie Holland B.V.
Mercatorplein 2a. Tel. 0900-202 70 70 (0,10 euro p.m.)
Open: ma t/m wo. 9-18 uur.
Do. en vrij. 9-20 uur
Za. 9-18 uur (alleen voor naheffingsaanslagen)

Wijkpost voor Ouderen
Tel. 618 75 20. Spreekuren: elke werkdag van 10-12 u., ma, wo, do en vrij. in Marco Polostr. 173, op di. in buurtcentrum Chassé, Chasséstr. 91.
Op ma. ook voor Turkse ouderen, op do. ook voor Marokkaanse ouderen.

Raster Maatschappelijke Dienstverlening
Baarsjesweg 301
-Sociaal raadslieden
tel. 020-60 77 569

Inloopspreekuren:
Ma, di. en do. vanaf 09.00 uur
Telefonisch spreekuur:
Ma, di. en do. 14.00-15.00 uur
-Schuldhulpverlening
tel. 020-60 77 559

Geen inloopspreekuren, Telefonisch aanmelden op
ma, wo en do. 09.30-12.00 uur
-Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 020-60 77 565

Inloopspreekuur:
Do. 14.00-15.00 uur
Telefonische spreekuren:
Ma en di. 14.00-15.00 uur

Sportbuurtwerk
Spreekuur: di. van 11-12 uur.
Tel. 589 25 36.

Vragen? Aarzel niet en bel de Servicetelefoon: 589 24 00 of kijk op
www.baarsjes.amsterdam.nl

Bron: Baarsjesberichten december 2005


infopagina