Straten, wegen en pleinen

Michiel Adriaensz. de Ruyter (1607-1676)Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter was de grootste vlootvoogd uit de Nederlandse geschiedenis. Hij maakte zich verdienstelijk in de oorlogen tegen Engeland (bij onder meer de slag bij Kijkduin in 1673). Hij ging als Vlissings jongetje van elf naar zee, was op zijn 24ste stuurman en op zijn 29ste gezagvoerder.

Op zijn vlaggeschip 'De Zeven Provinciën' behaalde hij in 1666 de zege in de Vierdaagse Zeeslag. Zijn grootste prestatie leverde hij tijdens de derde Engels-Nederlandse oorlog (1672-1674), toen hij door strategie, een invasie van zee uit wist af te wenden. Hij sneuvelde bij de Etna.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


terug        stratenpagina