Straten, wegen en pleinen

ArubastraatArubastraat vol sneeuw d.d. 03-03-2005.Arubastraat d.d. 22-06-2005Arubastraat vanaf de Hoofdweg richting Curaçaostraat d.d. 22-06-2005Arubastraat vanaf de Hoofdweg richting Paramaribostraat d.d. 22-06-2005

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina