Straten, wegen en pleinen

Baarsjesweg

Vroeger ook wel 'Costverlorenkadijk' of 'Maljapenkade' genoemd.Baarsjesweg gezien vanuit de Wiegbrug richting Kinkerbrug met een lege Geuzenveld (zandboot) in de Kostverlorenvaart. 26-03-2001

  

Ter hoogte van het Kortenaerplein (18-09-2002)             Januari 2003

De Baarsjesweg is genoemd naar de voormalige herberg 'De Drie Baarsjes'. Deze was gelegen vlakbij de huidige Wiegbrug (destijds Tolbrug) aan de Kostverlorenvaart. De vaart, gegraven in 1413, vormde tot 1897 de westelijke grens tussen de gemeente Amsterdam en het poldergebied van de gemeente Sloten. Deze waterweg werd ook wel Watering-Kostverloren of TijdverlorenWetering genoemd. Er is geen eenduidige verklaring voor de naam Kostverloren. In de zeventiende eeuw vinden we hier de buurtschap Baarsdorp of De Baarsjes. Herberg 'De Drie Baarsjes' wordt in 1941 nog als timmerhuis gebruikt en gesloopt in 1956.

  

Linkerfoto d.d. 16-01-2003            Rechterfoto d.d. 11-06-2002

Het inmiddels gesloopte kunstpandBaarsjesweg met het missende kunstpand d.d. 04-09-2004Baarsjesweg gezien vanaf de Wiegbrug d.d. 04-09-2004Baarsjesweg gezien richting de Wiegbrug d.d. 23-01-2006

Onderste drie foto's: Ingrid Ferwerda

Zie ook:
De Baarsjesweg in de jaren dertig
Zie ook: De Baarsjesweg in 1932
Zie ook: De Baarsjesweg in 1935
Zie ook: De Baarsjesweg in 1947
Zie ook: De Baarsjesweg in 1958


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina