Straten, wegen en pleinen

Baarsjesweg in de jaren dertigBAARSJESWEG. AMSTERDAM. K.N.A. 448
Deze foto is genomen aan het einde van de Baarsjesweg met links (niet zichtbaar) de Surinamestraat en rechts (evenmin zichtbaar) de oude Overtoomsebrug die in 1949 door de huidige brug werd vervangen. Het is onbekend door wie en wanneer de foto werd genomen, maar alles wijst er op dat het hier gaat om een foto uit de jaren dertig.

Zie ook:
De Baarsjesweg in 1932
Zie ook: De Baarsjesweg in 1935
Zie ook: De Baarsjesweg in 1947
Zie ook: De Baarsjesweg in 1958
Zie ook: De Kostverlorenvaart in 1947

Foto en tekst: Jan Sanberg, Oud-Beijerland


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina