Straten, wegen en pleinen

Baarsjesweg 1932Personeel van de N.V. Brouwerij d'Oranjeboom voor het depot van de brouwerij, Baarsjesweg 283-284
April 1932

Zie ook:
De Baarsjesweg in de jaren dertig
Zie ook: De Baarsjesweg in 1935
Zie ook: De Baarsjesweg in 1947
Zie ook: De Baarsjesweg in 1958
Zie ook: De Kostverlorenvaart in 1947

Foto en tekst: Jan Sanberg, Oud-Beijerland


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina