Straten, wegen en pleinen

Baarsjesweg 1935Baarsjesweg tussen Surinamestraat en de Parimaribostraat omstreeks 1935

Zie ook:
De Baarsjesweg in de jaren dertig
Zie ook: De Baarsjesweg in 1932
Zie ook: De Baarsjesweg in 1947
Zie ook: De Baarsjesweg in 1958
Zie ook: De Kostverlorenvaart in 1947

Foto: Jan van Velzen


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina