Straten, wegen en pleinen

Baarsjesweg 1958Deze foto komt uit september 1958, genomen vanaf de zolderverdieping van Baarsjesweg 281. De zwarte, bijna verticale lijn rechts is een tv-kabel. Op de achtergrond de nieuwe Overtoombrug, die in 1949 de oude heeft vervangen.

Foto en tekst: Jan Sanberg, Oud-BeijerlandFoto uit 1958 van de Baarsjesweg met rechts de vuilnisoverslag en in de verte de kolenoverslag.Foto van 15-03-2006 vanaf ongeveer hetzelfde punt (foto: Ingrid Ferwerda).Kolenoverslag in 1958 met electrische monorail. Triomf der techniek uit de dertiger jaren.

Foto en tekst: Dhr. Anton Ammerlaan

Zie ook:
De Baarsjesweg in de jaren dertig
Zie ook: De Baarsjesweg in 1932
Zie ook: De Baarsjesweg in 1935
Zie ook: De Baarsjesweg in 1947
Zie ook: De Kostverlorenvaart in 1947


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina