Straten, wegen en pleinen

Baffinstraat

William Baffin, ontdekkingsreiziger
Bevoer in 1616 de baai die naar zijn naam is genoemd (Baffineilanden, Baffinbaai, tussen Groenland en Canada).Baffinstraat vanaf de Hudsonstraat d.d. 22-09-2004

Foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina