Straten, wegen en pleinen

Balboastraat

Vasco Nu–ez de Balboa (1475-1517)
Ontdekte de Stille Oceaan. Balboa wou immers de beweringen der Indianen over het bestaan van 'een andere' zee nagaan. In 1513 stak hij de landengte van Darien, waar zich nu het kanaal van Panama bevindt, over, en ontdekte de Mare del Zur, die Magalhaen zeven jaar later 'Stille Oceaan' noemde. Balboa nam de oceaan in bezit in naam van de koning van Spanje en liet hierover een proces-verbaal opstellen, dat getekend werd door 67 getuigen, waaronder de latere veroveraar van Peru Francisco Pizarro (1475-1541).29-04-2006

Zie ook:
Zicht op scholencomplex Marco Polostraat/Balboaplein
Zie ook: Het Balboa complex


Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina