Straten, wegen en pleinen

Adriaan van Bergenstraat

Brabantse turfschipper, die in 1590 met zijn turfschip geuzen Breda binnen smokkelde.A. van Bergenstraat vanaf de Willem de Zwijgerlaan d.d. 12-09-2004Foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina