Straten, wegen en pleinen

Bestevaerstraat

Bijnaam van Michiel Adriaenszoon De Ruyter.
Geroemd om z'n plichtsbesef en loyaliteit, geprezen om z'n rechtvaardigheid en menselijkheid. Hij behandelde en beloonde zijn manschappen zo goed dat men hem vereerde met de bijnaam 'Bestevaer', letterlijk grootvader.

Bestevaerstraat hoek Jan van GalenstraatBestevaerstraat vanaf de Jan van Galenstraat d.d. 18-07-2002Bestevaerstraat hoek M.H. Trompstraat d.d. 09-09-2004

Onderste foto: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina