Straten, wegen en pleinen

BonairestraatDe Bonairestraat rond 1975.

Deze foto werd genomen vanaf het dak van Bonairestraat 105 (hoek Nickeriestraat) in de richting Bonaireplein. In het midden van de foto een gedeelte van het schoolplein aan de Van Rensselaarstraat.

Foto: Daan Sleven.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina