Straten, wegen en pleinen

Van Brakelstraat

Zeeheld Jan van Brakel (1618-1690)
De held van de tocht naar Chatham in 1667, onder leiding van Admiraal de Ruyter.Van Brakelstraat vanaf de Witte de Withstraat d.d. 18-07-2002Nogmaals vanaf de Witte de Withstraat d.d. 16-09-2004

Onderste foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina