Straten, wegen en pleinen

Dr. Jan van Breemenstraat

Jan Frans Leonard van Breemen (1874-1961)
Pionier op het gebied van reumatiekbestrijding.

Jan Van Breemeninstituut d.d. 19 mei 2005

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina