Straten, wegen en pleinen

Cornelis Dirkszstraat

Burgemeester van Monnickendam, later admiraal van Noord-Holland (1542-1583)
Eén der aanvoerders van de watergeuzen. Versloeg in 1573 de Spanjaarden op de Zuiderzee.C. Dirkszstraat vanaf de Admiralengracht d.d. 18-07-2002Sportfondsenbad West, augustus 2004C. Dirkszstraat kruising Krommertstraat d.d. 16-09-2004

Onderste 2 foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina