Straten, wegen en pleinen

ChasséstraatGeneraal David Hendrik Chassé (1765-1849)
Op 18 maart 1765 werd te Tiel, in het huis Kalverbosch 4, geboren David Hendrik Chassé, zoon van de majoor Karel Johan Chassé.
Als telg van een echt militair geslacht werd ook de jonge David voor de krijgsdienst bestemd. In de slag bij Waterloo stond hij als Luitenant-Generaal tegenover Keizer Napoleon en onderscheidde hij zich door moedige en beleidvolle daden. Op 30 juli 1815 ontving hij uit handen van de Prins van Oranje het Commandeurs-kruis der Militaire Willemsorde. Het laatste grote wapenfeit van Generaal Chassé was de verdediging van de Citadel van Antwerpen in 1832.

De Chasséstraat werd voor de anexatie van Sloten in 1921 nog de Van Rhijnstraat genoemd. Om geen dubbele straatnamen te krijgen werd de naam veranderd in Chasséstraat.Chasséstraat gezien vanuit de Admiraal de Ruyterweg met links de J.v.Wassenaar Obdamstraat19-12-2000Buurtcentrum Chassé en de peuterspeelzaal (Foto: Dhr. S. Steegeling, Amsterdam.)Chasséstraat hoek Baarsjesweg 17-01-2002Trappenhuis Chasséstraat (Foto: Dhr. S. Steegeling, Amsterdam.)5 oktober 2000. Het schoolgebouw in de Chasséstraat (no. 59).
Vroeger was daar een lagere school (op de onderste verdieping) en een MULO (de 'Nassauschool') op de bovenste twee verdiepingen.
Thans is er in het gebouw de 10e Montessori School.

Foto & tekst: Dhr. F. Woons, Williams Lake, BC in Canada.Chasséstraat d.d. 23-01-2006Chasséstraat d.d. 23-01-2006Chasséstraat d.d. 13-03-2006Chasséstraat hoek Kortenaerstraat d.d. 13-03-2006

Onderste 4 foto's: Ingrid Ferwerda.

Zie ook:
De Chassékerk


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina