Straten, wegen en pleinen

ChassékerkChassékerk (De parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand)Ingang pastorie ChasséIngang pastorie ChasséGlas in lood boven ingang pastorie

Foto's: Dhr. S. Steegeling, AmsterdamChasséstraat 62-64Op 23 september 2003 heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel de Baarsjes besloten de Chassékerk, Chasséstraat 62-64 op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De in 1924-1926 ontworpen kerk is onderdeel van een complex waartoe naast kerk en pastorie, oorspronkelijk ook een zusterhuis voor de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, een meisjesschool en een jongenschool behoorden. De plattegrond van de Chassékerk met een breed middenschip en smalle zijbeuken weerspiegelt de liturgische vernieuwing van rond 1900.

De Chassékerk en de daarbij behorende pastorie werden in 1924 door K.P. Tholens ontworpen. Het initiatief voor de bouw van de kerk kwam van pastoor J.P. Huibers die kapelaan was van de aangrenzende parochie 'De Liefde' aan de Bilderdijkstraat, om de katholieke gelovigen die zich in deze nieuwe uitbreiding van Amsterdam gevestigd hadden, te bedienen.09-12-200523-01-200629-11-2006

Onderste 3 foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


chasséstraat        stratenpagina