Straten, wegen en pleinen

James Cookstraat

Engelse ontdekkingsreiziger (1728-1779)
Ontdekte onder andere de oostkust van Australië.James Cookstraat vanuit de Shackletonstraat d.d. 28-09-2004

Onderste foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina