Straten, wegen en pleinen

Crijnssenstraat

Abraham Crijnssen. Overleden in 1669.
De Zeeuwse zeeheld Abraham Crijnssen veroverde in 1667 Suriname op de Engelsen. Suriname was bezit van de Engelsen en stond onder bestuur van de Engelsman Sir Francis Willoughby of England.
In 1682 droeg de provincie Zeeland de kolonie over aan de West-Indische Compagnie (WIC), die op haar beurt een aparte naamloze vennootschap stichtte, de 'Societeit van Suriname', waarvan eenderde van de aandelen in handen kwam van de WIC, eenderde van de stad Amsterdam en eenderde van de familie Van Aerssen van Sommelsdijk.

Crijnssenstraat vanaf de Nepveusstraat d.d. 18-07-2002
Crijnssenstraat vol sneeuw d.d. 03-03-2005

Onderste foto: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina