Straten, wegen en pleinen

Openbaar Binnenterrein 'De Krommert''De Krommert' d.d. 04-09-2004.'De Krommert' d.d. 04-09-2004.'De Krommert' d.d. 18-04-2005.

Foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina