Straten, wegen en pleinen

Pieter van der Doesstraat

Pieter van der Does, 1562 geboren in Leiden, overleden op het eiland Santo Thomé (Westkust van Afrika) 1599. Superintendant van de vloot tegen de Spaanse Armada, daarna luitenant generaal van Holland. Meester generaal van de Artillerie, admiraal van de vloot. In 1587 was hij baljuw en dijkgraaf van Rijnland, het jaar daarop schout van Leiden. Van de Staten ontving hij de Heerlijkheden Rijnsaterwoude en Vriesekoop.Augustus 200405-09-200416-09-200416-09-2004

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina