Straten, wegen en pleinen

John Franklinstraat

John Franklin. Engels marine-officier (1786-1847)
Hij onderzocht de noordwestelijke doorvaart, doch de expeditie ging in het Poolijs ten onder.
Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina