Straten, wegen en pleinen

Geuzenkade

Oranjehof vanaf de GeuzenkadeGeuzenkade d.d. 18-07-2002Geuzenkade met zicht op De Admiraliteit d.d. 14-09-2004Geuzenkade d.d. 09-09-2004Geuzenkade d.d. 09-09-2004Geuzenkade d.d. 24-01-2005Geuzenkade d.d. 24-01-2005Geuzenkade d.d. 24-01-2005Geuzenkade d.d. 10-04-2005

Onderste zeven foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina