Straten, wegen en pleinen

Admiraal Helfrichstraat

Luitenant-admiraal Conrad.E.L. Helfrich (1886-1962).
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten. Bevelhebber bij o.a. de slag in de Javazee (28 februari 1942).


Stadsdeelwerf De Baarsjes
Adm. Helfrichstraat 7
1056 AA Amsterdam
sdw-werf@baarsjes.amsterdam.nl

Geopend op werkdagen van 7.00 tot 16.30 uur.
Informatie en klachten over Reiniging en Openbare ruimte: 020-5892 506 of 5892 507Kunstobject Morgenster

Foto's: Ingrid Ferwerda d.d. 18-05-2005.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina