Straten, wegen en pleinen

Hudsonhof

Henry Hudson, Engels zeevaarder (1550-1611).
Werd door de Nederlands Oost-Indische compagnie aangesteld om een route over het water via het Noordoosten naar Azië (Indië) te zoeken. Hij deed dat in 1609 met zijn koopvaardijschip 'De Halve Maen'.

Hudsonhof, juli 2000Hudsonhof, 18-09-2004Hudsonhof, 23-02-2006Hudsonhof met zicht op het net ingestelde blowverbodsbord, 23-02-2006Hudsonhof, 23-02-2006


Onderste 4 foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina