Straten, wegen en pleinen

Joos de MoorstraatJ. de Moorstraat d.d. 16-09-2004J. de Moorstraat d.d. 16-09-2004

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina