Straten, wegen en pleinen

Jan EvertsenstraatJan Evertsen is de naam van twee Zeeuwse vlootvoogden:
1. Johan Evertsen de Oude (gestorven in 1617)
onderscheidde zich in de strijd tegen de Spaanse vloot en tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tegen Franse en Barbarijse zeerovers. Hij sneuvelde tijdens een gevecht met een Franse vrijbuiter.
2. Johan Evertsen (1600-1666), zoon van Johan Evertsen de Oude
begeleidde Piet Hein's Zilvervloot naar het vaderland. Hij werd in 1664 luitenant-admiraal van Zeeland. Na de slag bij Lowestoft (1665) werd hij door het volk bij thuiskomst mishandeld, hoewel hij zijn vloot in veiligheid had trachten te brengen. Hij nam ontslag, maar werd gerehabiliteerd. Hij sneuvelde in de Tweedaagse Zeeslag.

  

Jan Evertsenstraat vanaf Mercatorplein      Jan Evertsenstraat hoek Marco Polostraat2 mei 2001. Links Admiraal de Ruyterweg, rechts Jan Evertsenstraat. Vroeger was dit de scheiding tussen de uitbreiding van voor de Eerste Wereldoorlog en het Plan West uit de jaren twintig.

Jan Evertsenstraat vanuit de bus d.d. 04-09-2004Jan Evertsenstraat kijkend richting Mercatorplein d.d. 09-10-2005

Foto d.d. 04-09-2004: Ingrid Ferwerda.
Onderste foto: M. van EijkHeeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina