Straten, wegen en pleinen

Jan van Riebeekstraat

Johan Anthonisz van Riebeeck (1619-1677)
Stichter van de Kaapkolonie in Zuid-Afrika. Werd in 1651 door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie uitgezonden met drie schepen om in het zuiden van Afrika een tussenstation op de weg naar Indië te vestigen. Hij kwam daar op 6 april 1652 aan en bouwde daar een versterking, een fort dat 80 man kon herbergen: Fort de Goede Hoop (Kaapstad). Jan van Riebeeck was ook verantwoordelijk voor de introductie van de laurierboom in Zuid-Afrika.Jan van Riebeekstraat vanaf de Witte de Withstraat d.d. 18-07-2002Nogmaals vanaf de Witte de Withstraat d.d. 15-09-2005

Onderste foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina