Straten, wegen en pleinen

De Kinkerbrug omstreeks 1953

Hi,
Hier nog een foto van de Kinkerbrug. Ik denk dat de foto van voor ca. 1953 is toen er nog een weg liep tussen de Ambachtschool en de Kostverlorenvaart. Nadat rond 1953 het water van de Postjeswetering, Admiralengracht, enz. op stadspeil kwam te liggen werd de 'overtoom' (gelegen daar waar de Postjeswetering en Kostverlorenvaart bij elkaar komen) verwijderd (of: de overtoom werd verwijderd en daardoor ging het peil in de Postjeswetering enz. omhoog...). Waar de overtoom was kwam een 'gat' in de weg te zitten en werd het stukje weg langs de Ambachtschool overbodig. Dit is nu een parkje of i.d. Rond die tijd werd ook de brug over de Postjeswetering, vlak ten noorden van het Stadsdeelkantoor 'De Baarsjes', gebouwd.Op de foto slechts één auto, voor zover ik kan zien. Een autokenner kan misschien zeggen: 'die auto is van dat jaar' en dan kan de foto nauwkeuriger gedateerd worden. Ook één of twee handkarren/bakfietsen op de foto. En een oude tram. Lijn 17?

Groetend,

Frans Woons

Foto ingezonden door dhr. F. Woons, Williams Lake, BC in Canada.

Naar mijn mening dateert de foto van voor de oorlog en is de auto een Ford uit 1936. In die tijd passeerde ik de Kinkerbrug een paar keer per week.

Gegroet,

L.Moen


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


terug naar kinkerbrug      stratenpagina