Straten, wegen en pleinen

Van Kinsbergenstraat
Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819).

Zeeheld en filantroop. Nam in 1781 als commandant deel aan de slag bij Doggersbank en weerstond als opperbevelhebber tussen 1793 en 1795 een inval van de Fransen. Door Willem I in 1815 in de adelstand opgenomen.De heel schuinlopende Chasséstraat - Van Kinsbergenstraat. 27-3-2001.'Het Groene Bruggetje' gezien vanaf de van Kinsbergenstraat (in westelijke richting dus).

Tot ca. 1953 lag de Admiralengracht op polderpeil en was er een 'overtoom' waar de Admiralengracht en Kostverlorenvaart bij elkaar komen. Tuinders ten westen van de Orteliuskade brachten hun groenten naar de Markthallen met kleine bootjes. De 'overtoom' bracht hun bootjes van polderpeil op stadspeil dat ca. 1,60 m hoger was.

Rond 1953 werd er langs de Admiralengracht (en andere grachten) geheid en werd er een bakstenen kademuur gebouwd. 'Het Groene Bruggetje' werd ook ca. 1,60 m verhoogd en er werden trappen aan de brug gebouwd (daarvoor waren er geen trappen). Er was een tijdelijke houten noodbrug over de Admiralengracht vlak ten zuiden van de huidige brug, vlak boven het water.

Toen al het werk eenmaal klaar was werden de overtoom (vlak ten zuiden van de 'Ambachtschool' aan het begin van de Postjesweg) en de scheiding tussen de Kostverlorenvaart en Admiralengracht verwijderd en steeg het waterpeil in de Admiralengracht, Postjeswetering, etc. bij ca. 1,60 m.

Foto & tekst ingezonden door Dhr. F. Woons, Williams Lake, BC in Canada.Van Kinsbergenstraat richting Admiralengracht, augustus 2004Van Kinsbergenstraat vanuit de Witte de Withstraat, 28-01-2006

Onderste twee foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina