Straten, wegen en pleinen

Kostverlorenvaart

De Kostverlorenvaart, gegraven in 1413, vormde tot 1897 de westelijke grens tussen de gemeente Amsterdam en het poldergebied van de gemeente Sloten. Deze waterweg werd ook wel Kostverlorenwetering genoemd. Er is geen eenduidige verklaring voor de naam Kostverloren. In de zeventiende eeuw vinden we hier de buurtschap Baarsdorp of De Baarsjes.

Waar nu de Admiralengracht in de Kostverlorenvaart uitkomt was in de eerste helft van deze eeuw de elektrische los- en kolentransportinrichting van de Algemene Brandstoffenhandel Amsterdam (A.B.A.) gevestigd. Kolen werden hier per boot aangevoerd en met een 'happer' uit het schip gehaald, over de weg getransporteerd, en gestort op een opslagplaats die, d.m.v. vertikale betonnen platen, verdeeld was (m.a.w., de kolen werden gesorteerd). Op deze plaats bevindt zich nu het kantoor van 'De Baarsjes'.

  

Om te voorkomen dat kolen, die eventueel uit de happer vielen, de mensen en het verkeer op de weg overlast aan deden, was er een houten vloer onder het traject van de happer geconstrueerd. Nadat er in Nederland grote hoeveelheden aardgas gevonden waren, verdwenen de kolenkachels en het bestaansrecht van de A.B.A.Kolenoverslag in 1958 met electrische monorail. Triomf der techniek uit de dertiger jaren.Foto uit 1958 van de Kostverlorenvaart met rechts de vuilnisoverslag en in de verte de kolenoverslag.

Twee foto's A.B.A. : Rik Wesselius, Milwaukee
Tekst: dhr. F. Woons, Williams Lake, BC in Canada.
Onderste twee foto's & tekst: Dhr. Anton Ammerlaan.


Zie ook:
De Admiralengracht
Zie ook: De Kostverlorenvaart in 1947
Zie ook: De Baarsjesweg in de jaren dertig


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina