Straten, wegen en pleinen

Krommertstraat

De Krommertstraat d.d. 04-09-2004.

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina