Straten, wegen en pleinen

Lodewijk Boisotstraat

Admiraal van Zeeland (1530-1576) diende onder Willem van Oranje.
Ontzette in 1572 Leiden uit de Spaanse belegering. Verdronk bij een poging om Zierikzee te ontzetten.Lod. Boisotstraat vanaf de Witte de Withstraat d.d. 18-07-2002Nogmaals vanaf de Witte de Withstraat d.d. 16-09-2004
(Op de achtergrond het gebouw van de nieuwe Joop Westerweelschool)

Onderste foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina