Straten, wegen en pleinen

Lumeijstraat

Willem van Lumey (1542-1576)
Aanvoerder der watergeuzen voor Den Briel in 1572. Daarna door Willem van Oranje benoemd tot zijn luitenant en tot gouverneur van Holland.
Voor de annexatie van 1921 werd deze straat nog Emmastraat genoemd.Lumeijstraat vanaf het R. Claeszenplein d.d. 18-07-2002


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina