Straten, wegen en pleinen

Gerardus MercatorMercatorprojectie van de aarde op het Mercatorplein

Gerardus Mercator (1512-1594)

Zijn eigenlijke naam is Gerard Kremer. In die tijd hebben wetenschappers een Latijnse naam. Kremer betekent koopman in het Duits. In het Latijn is dit Mercator.

Geboren in Rupelmonde (Vlaanderen). Op zevenjarige leeftijd spreekt hij al vloeiend Latijn. Hij volgt onderwijs in Den Bosch en Leuven. Daarna gaat hij in Duitsland studeren en werken aan de universiteit van Duisburg. Hij wordt een zeer veelzijdig wetenschapper. Hij bekwaamt zich o.a. in filosofie, wiskunde en landmeetkunde. Bovendien ontwikkelt hij zich tot een vakman op het gebied van het maken van instrumenten, globes en landkaarten.

Hij vindt een manier uit om kaarten te maken voor de scheepvaart. Met deze kaarten kunnen de stuurlieden van schepen precies hun route bepalen. Hij heeft deze projectie in 1569 slechts voor één grote 18-delige wandkaart gebruikt. Aan boord van schepen nam men als navigatiemiddel niet alleen kaarten, maar ook globes mee. Aangezien de aarde een bol is, klopt bij de scheepvaartkaart van Mercator bijvoorbeeld de richting wel, maar niet de grootte van de landen.
Zijn schrijfwijze van aardrijkskundige namen en zijn manier van afbeelden is later door veel cartografen (kaartenmakers) overgenomen.

Mercator is de eerste die de term atlas gebruikt: een boek met een aantal landkaarten. De atlas van Mercator, die verscheen in 1695, overvleugelde al snel zijn concurrenten. Zijn kaarten waren veruit superieur aan alles wat er in die tijd op dat gebied gepubliceerd werd. De Atlas van Mercator werd dan ook al spoedig een beroemd en veelgevraagd werk. In Amsterdam breidde Jodocus Hondius het werk uit met kaarten van ontbrekende werelddelen en bracht de ene na de andere uitgave van het werk op de markt.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


mercatorplein        stratenpagina