Straten, wegen en pleinen

Mercatorstraat

Gerardus Mercator
Maker en uitgever van land- en zeekaarten. Introduceerde in 1569 zijn methode voor de projectie van de Aarde op een plat vlak.Mercatorstraat d.d. 29-09-2004

Foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina