Straten, wegen en pleinen

Van Middellandtstraat

Pieter Middellant, ?-1676, werd geboren in Gouda, wanneer precies is onbekend. Hij diende de Admiraliteit van Amsterdam en nam deel aan de meeste zeeslagen tegen de Britten en de Fransen. In 1665 werd hij tot kapitein bevorderd en in 1676 tot schout-bij-nacht.Van Middelandstraat d.d. 22-09-2004Van Middellandtstraat/Orteliuskade d.d. 22-09-2004

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina