Straten, wegen en pleinen

Nepveustraat

Gouverneur Jan Nepveu (1770-1779)
Trad in Suriname krachtig op tegen de Marrons (weggekopen slaven) en wel door de oprichting van het Korps Zwarte Jagers of Redi Moesoe (rode mutsen), het aanvragen van versterkingen uit Europa (onder Kolonel Fourgeoud) en het doen aanleggen van het Cordonpad of Militair Cordon.Nepveustraat vanaf de Baarsjesweg d.d. 18-07-2002Nepveustraat d.d. 28-08-2003


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina