Straten, wegen en pleinen

Abraham Ortelius(Impressie van) Gerardus Mercator en Abraham Ortelius (r.)


Abraham Ortelius (1527-1598) was een maker en uitgever van land- en zeekaarten. In Antwerpen, destijds het middelpunt van handel en zeevaart, had hij zijn werkplaats.

Een jaar nadat Mercator zijn methode voor de projectie van de Aarde op een plat vlak introduceerde, publiceerde Abraham Ortelius de eerste moderne atlas, getiteld Theatrum Orbis Terrarum (theater van de wereld).

Het idee voor het maken van het Theatrum ontstond door de opdracht van de Antwerpse handelaar Hooftman. Deze vond het telkens oprollen van zijn vele kaarten onpraktisch en gaf Ortelius de opdracht zoveel mogelijk kaarten te verzamelen en deze als een boekwerk in te binden. Na zo'n dertig kaarten verwerkt te hebben, besloot Ortelius dit ook voor een breder publiek te gaan doen.

De eerste versie van het Theatrum (1570) bevatte zeventig kaarten. Hoewel de kaarten door diverse cartografen gemaakt waren, heeft Ortelius elke kaart opnieuw getekend om ze een uniform formaat te geven.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


orteliusstraat        stratenpagina