Straten, wegen en pleinen

Orteliuskade

Abraham Ortelius (1527-1598)
Maker en uitgever van land- en zeekaarten.Orteliuskade hoek Van Middellandstraat d.d. 22-09-2004Orteliuskade met speeltuin Mercator d.d. 22-09-2004Orteliuskade d.d. 22-09-2004Orteliuskade vanaf de Jan van Galenstraat d.d. 22-09-2004Orteliuskade vanaf de Jan van Galenstraat d.d. 22-09-2004

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina