Straten, wegen en pleinen

Orteliuspad

Abraham Ortelius (1527-1598)
Maker en uitgever van land- en zeekaarten.Orteliuspad d.d. 19-05-2005

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina