Straten, wegen en pleinen

Paramaribostraat

Paramaribostraat d.d. 18-07-2002

Paramaribostraat d.d. 03-03-2005Paramaribostraat d.d. 03-03-2005

Onderste drie foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina