Straten, wegen en pleinen

PostjeswegPostjesweg - hoek Admiralengracht, 3 mrt. 200031 augustus 2000MBO College voor Edelsmeden en Fijne Techniek, okt. 2001Postjesweg, kijkend richting Baarsjesweg, aug. 2004
Postjesweg d.d. 22-09-2004

Onderste 2 foto's : Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina