Straten, wegen en pleinen

Reinier Claeszenstraat

Reinier Claeszen. Hollandse Vice-admiraal.
Werd in 1606 door de Spaanse vloot aangevallen bij Kaap St.Vincent (Portugal) en liet zich in de lucht vliegen, in plaats van zich over te geven.

Reinier Claeszenstraat d.d. 31-03-2005

Foto's: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina