Straten, wegen en pleinen

Reinier Claeszenplein

Reinier Claeszen. Hollandse Vice-admiraal.
Werd in 1606 door de Spaanse vloot aangevallen bij Kaap St.Vincent (Portugal) en liet zich in de lucht vliegen, in plaats van zich over te geven.

Reinier Claeszenplein d.d. 18-07-2002
Reinier Claeszenplein d.d. 04-09-2004

Onderste foto: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina