Straten, wegen en pleinen

Van Rensselaerstraat

Kiliaen van Rensselaer (1580-1643)
Stichter van de kolonie Rensselaerswijck. Het is de enige Nederlandse kolonie in Noord Amerika die met succes lange tijd heeft bestaan en waarvan de naam nog steeds voortleeft als ‘Rensselaer county’, bij Albany in de staat New York.

Bij de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 werd Kiliaen daarin hoofdparticipant, bewindhebber van de Kamer van Amsterdam van de WIC en namens die Kamer bewindhebber van de WIC zelf. De Amsterdamse kamer werd belast met het beheer van Nieuw Nederland. Kiliaen maakte deel uit van de daartoe gevormde aparte commissie en had een groot aandeel in de besluitvorming.Van Rensselaerstraat d.d. 6 mei 2005

Foto: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina