Straten, wegen en pleinen

ShackletonstraatSir Ernest Henry Shackleton (1874-1922)
Ontdekkingsreiziger, vertrok in 1914 naar AntarticaShackletonstraat omstreeks 1926

   Shackletonstraat hoek Mercatorstraat d.d. 28-09-2004

Onderste foto: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina