Straten, wegen en pleinen

Stuyvesantstraat

Peter Stuyvesant (1592-1672)
Nederlands koloniaal bewindsman, gouverneur van Caraçao. Hij stimuleerde de handel op Amerika en de West.Stuyvesantstraat d.d. 18-07-2002


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina