Straten, wegen en pleinen

SurinamestraatFoto's: Ingrid Ferwerda d.d. 15-03-2006


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina